Abril
2023

DIRECTRIUS GENERALS DEL PLA ANUAL DE CONTROL TRIBUTARI 2023
S'han publicat per a 2023 les directrius generals del Pla anual de Control Tributari i Duaner.

EL CÀSTIG FISCAL A LES DESPESES DE REPRESENTACIÓ DE LES EMPRESES, EN EL PUNT DE MIRA DEL TRIBUNAL SUPREM
El Tribunal estudia la norma que impedeix deduir l'IVA en invitacions a menjars, espectacles esportius o esdeveniments corporatius. La normativa, que xoca amb el Dret europeu, contempla una limitació específica per a aquestes deduccions.

MESURES FISCALS CONTINGUDES EN LA NOVA LLEI DELS MERCATS DE VALORS I DELS SERVEIS D'INVERSIÓ
Es regula el règim fiscal de les operacions sobre valors, es modifica la deducció per maternitat aplicable en els períodes 2020 a 2022 per a aplicar-la a nous supòsits i es modifiquen les taxes de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ADMET EL RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT CONTRA LA LLEI 38/2022 SOBRE L'IMPOST TEMPORAL DE SOLIDARITAT DE LES GRANS FORTUNES
El TC admet el recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei 38/2022 sobre l'impost temporal de solidaritat de les grans fortunes interposat per la Junta d'Andalusia per la seva possible vulneració de l'autonomia financera de les Comunitats Autònomes, així com altres principis constitucionals, com el principi de seguretat jurídica, però denega la suspensió cautelar de la norma impugnada.

DISPOSICIONS PUBLICADES DURANT ELS MESOS DE FEBRER I MARÇ DE 2023

CALENDARI FISCAL PER AL MES D'ABRIL DE 2023

Premi aquí per a accedir al document complet

Disposicions autonòmiques

caCatalà