1. Dades de la empresa

www.assessoriadiagonal.com és un producte de ASSESSORIA DIAGONAL, S.L.

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI), a continuació s'exposen les dades identificatives de l'responsable de el present lloc web:

Nom del lloc web: www.assessoriadiagonal.com

[Denominació social / Nom]: ASSESSORIA DIAGONAL, S.L.

NIF: B58127671

[Domicili social / Domicili]: Rambla de Catalunya 118, 1r 1ª, Barcelona

Correu electrònic de contacte: info@adiagonal.com

Nº de telèfon: 933624670

Societat inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​al Tom 24154, Foli 27, Full B 65143, Inscripció 12.

2. Objecte

Aquest avís legal té per objecte establir les condicions generals que regulen l'accés i ús general de el present lloc web per part de tots els usuaris, de manera que l'accés i l'ús de la mateixa implica necessàriament la submissió i acceptació de les condicions generals incloses en aquest Avís Legal.

Per aquest motiu, ASSESSORIA DIAGONAL, S.L. recomana que l'usuari les llegeixi detingudament cada vegada que vulgui entrar i fer ús de l'esmentada pàgina web, ja que aquestes poden patir algun canvi. En aquest sentit, ASSESSORIA DIAGONAL, S.L. es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents condicions generals d'accés i ús i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració de el present lloc web.

3. Ús

En el cas que l'usuari procedeixi al seu registre per a la contractació o adquisició d'un servei ofert en el present lloc web, l'usuari serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Si com a conseqüència de l'registre, es dotés a l'usuari d'una contrasenya, aquest es compromet a fer un ús diligent ia mantenir en secret la contrasenya per accedir a aquests serveis. En conseqüència, els usuaris són responsables de l'adequada custòdia i confidencialitat de qualsevol identificador i / o contrasenya que, si escau, li siguin subministrades per ASSESSORIA DIAGONAL, S.L., i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ja sigui temporal o permanent, ni a permetre el seu accés a persones alienes. Serà responsabilitat de l'usuari la utilització il·lícita dels serveis per qualsevol tercer il·legítim que empri a aquest efecte una contrasenya a causa d'una utilització no diligent o de la pèrdua de la mateixa per l'usuari. En virtut de l'anterior, és obligació de l'usuari notificar de forma immediata a l'adreça de contacte de ASSESSORIA DIAGONAL, S.L. sobre qualsevol fet que permeti l'ús indegut dels identificadors i / o contrasenyes, tals com el robatori, pèrdua, o l'accés no autoritzat als mateixos, per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació. Mentre no es comuniquin aquests fets, ASSESSORIA DIAGONAL, S.L. quedarà eximit de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l'ús indegut dels identificadors o contrasenyes per tercers no autoritzats.

La utilització d'aquest lloc web per qualsevol persona atribueix la condició d'usuari de la mateixa, el qual accepta que l'ús és sota la seva exclusiva responsabilitat, de manera que l'usuari es compromet a observar diligent i fidelment qualsevol instrucció addicional impartida per ASSESSORIA DIAGONAL, S.L. o per personal autoritzat de ASSESSORIA DIAGONAL, S.L. relativa a l'ús de el present lloc web i dels seus continguts.

L'usuari es compromet a no utilitzar la informació, activitats, productes o serveis que ASSESSORIA DIAGONAL, S.L. posa a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o als l'ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a les presents condicions generals. Per tant, l'usuari s'obliga a usar els continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a no:

  1. Utilitzar els continguts amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptades oa l'ordre públic.
  2. Reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés de el públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l'autorització de l'titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
  3. Emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través de la pàgina o dels serveis per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

En qualsevol cas, ASSESSORIA DIAGONAL, S.L. no es responsabilitza dels danys i perjudicis que puguin sofrir els equips informàtics de l'usuari perquè aquest hagi accedit a el portal o l'hagi utilitzat de forma indeguda o negligent.

4. Propietat intel·lectual

Tots els continguts de la pàgina web, entenent per aquests a títol merament enunciatiu els textos, imatges, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d'ara endavant, "els CONTINGUTS"), són propietat intel·lectual i industrial de ASSESSORIA DIAGONAL, S.L. o, si escau, de tercers. De la mateixa manera, les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat exclusiva de ASSESSORIA DIAGONAL, S.L. o, si escau, de tercers.

Queda prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició interactiva, extracció, reutilització, reenviament o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol dels CONTINGUTS, llevat dels casos en què estigui legalment permès o sigui autoritzat expressament i per escrit pel titular dels corresponents drets. ASSESSORIA DIAGONAL, S.L. es reserva l'ús d'accions judicials civils i / o penals contra aquelles persones físiques o jurídiques i els seus representants que violin qualsevol dels citats drets de propietat industrial i intel·lectual.

ASSESSORIA DIAGONAL, S.L. es compromet a complir les condicions esmentades anteriorment per garantir l'ús correcte de el contingut del lloc web, exercint qualsevol acció civil o penal necessària en el cas d'infracció o incompliment d'aquests drets per part de l'usuari.

5. Enllaços a aquest portal

L'usuari que vulgui introduir un enllaç des de la seva pròpia pàgina web a aquest portal haurà d'estar prèviament autoritzat i per escrit per part de ASSESSORIA DIAGONAL, S.L.

6. Responsabilitats i garanties

ASSESSORIA DIAGONAL, S.L. no garanteix la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat o exactitud dels serveis o de la informació que es prestin a través d'aquest lloc web.

En conseqüència, ASSESSORIA DIAGONAL, S.L. no garanteix ni es fa responsable de:

  1. La continuïtat dels continguts de el present lloc web.
  2. L'absència d'errors en aquests continguts ni la correcció de qualsevol defecte que pogués ocórrer.
  3. L'absència de virus i / o altres components nocius en el present lloc web o en el servidor que l'alberga.
  4. La invulnerabilitat de el present lloc web i / o la inexpugnabilitat de les mesures de seguretat que s'adoptin en el mateix.
  5. La falta d'utilitat o rendiment dels continguts de el present lloc web.
  6. Els danys o perjudicis que causi, a si mateix oa un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que ASSESSORIA DIAGONAL, S.L. s'estableix en el present lloc web o mitjançant la vulneració dels sistemes de seguretat de ASSESSORIA DIAGONAL, S.L..

no obstant això, ASSESSORIA DIAGONAL, S.L. declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins les seves possibilitats i de l'estat de la tecnologia, per garantir el funcionament de el present lloc web i evitar l'existència i transmissió de virus i altres components nocius als usuaris. En qualsevol cas ASSESSORIA DIAGONAL, S.L. no es responsabilitza dels danys i perjudicis que puguin sofrir els equips informàtics de l'usuari perquè aquest hagi accedit a el portal o l'hagi utilitzat de forma indeguda o negligent.s

7. Legislació i jurisdicció aplicable

Les relacions establertes entre ASSESSORIA DIAGONAL, S.L. i l'usuari es regiran pel que disposa la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent. La llei espanyola serà l'única aplicable. Per als casos en què la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre expressament a un fur, ASSESSORIA DIAGONAL, S.L. i l'usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

Copyright © ASSESSORIA DIAGONAL, S.L. . Tots els drets reservats. 2024.

caCatalà