Febrer
2023

CANVIS EN EL REGLAMENT DE L'IRPF EN MATÈRIA DE RETENCIONS I INGRESSOS A COMPTE I D'EXCESSOS D'APORTACIONS ALS SISTEMES DE PREVISIÓ SOCIAL I MODIFICACIONS EN EL REGLAMENT GENERAL D'INSPECCIÓ
Al BOE del passat 29 de desembre de 2022 s'han establert modificacions en ambdós reglaments.

REQUISITS PER A L'EXEMPCIÓ PER REINVERSIÓ A L'HABITATGE HABITUAL
El Tribunal Suprem interpreta el cas de la nua propietat.

LES DESPESES INCORREGUDES EN EL DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS INFORMÀTIQUES NO SÓN SUBSUMIBLES EN EL CONCEPTE D'ENGINYERIA DE PROCESSOS DE PRODUCCIÓ
L'Audiència Nacional avala la posició mantinguda per l'AEAT i el TEAC.

ELS RESIDENTS A ESPANYA QUE TELETREBALLIN PER A UNA EMPRESA ESTRANGERA TRIBUTEN A ESPANYA
La Direcció General de Tributs torna a analitzar a la consulta V2223-22 el tractament de les rendes derivades del treball en remot. En el cas, una persona física resident fiscal a Espanya teletreballa per a una empresa resident fiscal als Països Baixos.

INFORMES DE LA COMISSIÓ CONSULTIVA SOBRE CONFLICTE EN APLICACIÓ DE LA NORMA
L'AEAT ha publicat dos informes nous de la Comissió Consultiva sobre conflicte en aplicació de la norma.

CANVIS EN EL TIPUS DEL RECÀRREC D'EQUIVALÈNCIA A L'IVA PER A LES OPERACIONS QUE TRIBUTEN AL TIPUS IMPOSITIU DEL 5 PER CENT
El tipus de recàrrec passa, amb efectes des de l'1 de gener del 2023, del 0,625 al 0,62 per cent.

MODIFICACIONS EN EL REGLAMENT DE L'IRPF PER A DONAR COMPLIMENT A LES MESURES CONTINGUDES A L'ESTATUT DE L'ARTISTA EN MATÈRIA DE RETENCIONS
S'estableixen les retencions aplicables a les activitats artístiques.

DISPOSICIONS PUBLICADES DURANT EL MES DE GENER DE 2023

CALENDARI FISCAL PER AL MES DE FEBRER DE 2023

Premi aquí per a accedir al document complet

Disposicions autonòmiques

caCatalà