Gener
2023

PRINCIPALS NOVETATS TRIBUTÀRIES INTRODUÏDES PER L'ORDRE DE MÒDULS PER AL 2023
Aprovats per al 2023 els signes, índexs o mòduls corresponents al mètode d'estimació objectiva de l'IRPF, així com els índexs i mòduls del règim especial simplificat d'IVA i s'estableixen els terminis de renúncies o revocacions als règims esmentats.

EL SISTEMA DE VISITA VIRTUAL EN ELS PROCEDIMENTS TRIBUTARIS
L'any 2022 l'ús del sistema informàtic VIVI s'ha continuat consolidant com una manera habitual de relacionar-se entre els òrgans d'Inspecció i els contribuents o els seus assessors i representants.

PRINCIPALS MESURES FISCALS CONTINGUDES A LA LLEI DE FOMENT DE L'ECOSISTEMA DE LES EMPRESES EMERGENTS
S'ha aprovat la Llei de foment de l'ecosistema de les empreses emergents, més coneguda com a “Llei de Startups”. Aquesta norma d'impuls a l'emprenedoria innovadora té com a objectiu dotar d'un marc regulador específic aquest tipus d'empreses startups, que constitueixen la base de l'economia digital.

APLICACIÓ DE LA REDUCCIÓ A L'IRPF SOBRE PLANS DE PENSIONS PERCEBUTS EN DIFERENTS EXERCICIS
El Tribunal Econòmic Administratiu Central (TEAC) ha modificat el criteri de l'Agència Tributària que només permetia aplicar la reducció del 40% a les prestacions en forma de capital percebudes en un únic exercici.

MORATÒRIA COMPTABLE PER A 2023 I 2024 DESPRÉS DEL REPUNT DE CONCURSOS DE CREDITORS DE NOVEMBRE DE 2022
Està previst que les empreses viables tindran més temps per reequilibrar els balanços en no computar les pèrdues de la pandèmia a l'hora de decidir si entren en concurs.

ENTRADA EN VIGOR DEL NOU IMPOST TEMPORAL DE SOLIDARITAT DE LES GRANS FORTUNES
La llei ha entrat en vigor el 29 de desembre del 2022, establint-se una vigència de dos anys.

NOVETATS FISCALS CONTEMPLADES EN EL REAL DECRET-LLEI 20/2022, DE 27 DE DESEMBRE, DE MESURES DE RESPOSTA A LES CONSEQÜÈNCIES ECONÒMIQUES I SOCIALS DE LA GUERRA D'UCRÀNIA I DE SUPORT A LA RECONSTRUCCIÓ DE LA ILLA DE LA PALMA I A D'ALTRES SITUACIONS DE VULNERABILITAT
S'hi introdueixen novetats en una successió d'impostos.

DISPOSICIONS PUBLICADES AL MES DE DESEMBRE DE 2022

CALENDARI FISCAL PER AL MES DE GENER DE 2023

ADDENDA LPGE 2023

Premi aquí per a accedir al document complet

Disposicions autonòmiques

Addenda LPGE 2023

caCatalà