Juliol-Agost 2024
2024

EL TRIBUNAL SUPREM ANALITZA ELS EFECTES DE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 11/2024, QUE VA DECLARAR LA INCONSTITUCIONALITAT DEL RÈGIM TRANSITORI APLICABLE A LES PÈRDUES PER DETERIORAMENT DELS VALORS REPRESENTATIUS DE LA PARTICIPACIÓ EN EL CAPITAL O EN ELS FONS PROPIS D'ENTITATS

IRPF. – LA REDUCCIÓ DEL 60% ÉS APLICABLE A HABITATGES ARRENDATS PER TEMPORADES
Segons el Tribunal, per a aplicar la reducció només és necessari que l'immoble s'utilitzi com a habitatge.

IRPF. - EL TEAC UNIFICA EL CRITERI EN LA DEDUCCIÓ PER INVERSIÓ EN HABITATGE HABITUAL
El passat 22 d'abril el Tribunal Econòmic administratiu Central va emetre una resolució per a unificació del criteri respecte la possibilitat d'aplicar la deducció per inversió en habitatge habitual en els anys anteriors a períodes posteriors a 2012.

IRPF. – EL TRIBUNAL SUPREM CONCLOU QUE NO ES PODEN COMPUTAR PÈRDUES EN LES TRANSMISSIONS LUCRATIVES PER ACTES INTER VIVOS
Així ho estableix en la seva sentència de 12 d'abril de 2024.

IRPF. - NORMES ESPECÍFIQUES DE VALORACIÓ DELS GUANYS/PÈRDUES PATRIMONIALS EN CONCURRÈNCIA AMB OPERACIONS VINCULADES
Resolució del TEAC, de 27-05-2024, RG 8931/2021.

IRPF. - S'ACLAREIXEN DIVERSOS DUBTES SOBRE ELS LÍMITS PER A LES APORTACIONS A PLANS DE PENSIONS
Direcció General de Tributs. Consulta V0238-24, de 29 de febrer de 2024.

ITP I AJD. – L'EXTINCIÓ DE CONDOMINIS ESTARÀ SUBJECTA, EN GENERAL, A AJD I NO A TPO
Tribunal Suprem. Sentències de 26 d'abril de 2024 i de 30 d'abril de 2024
Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia. Sentència de 13 d'abril de 2023.

IVA. – NOVA BAIXADA DEL TIPUS IMPOSITIU AL 2024
A partir de l'1 de juliol de 2024, no s'aplicarà IVA a l'oli d'oliva.

MODIFICACIÓ DEL TERMINI D'INGRÉS EN PERÍODE VOLUNTARI DELS REBUTS DE L'IAE 2024 PER A QUOTES NACIONALS I PROVINCIALS
El termini d'ingrés en període voluntari dels rebuts de l'IAE de l'exercici 2024 per a quotes nacionals i provincials comprèn des del 16 de setembre fins al 20 de novembre de 2024.

DISPOSICIONS PUBLICADES DURANT EL MES DE JUNY DE 2024

CALENDARI FISCAL PER AL MES DE JULIOL DE 2024

CALENDARI FISCAL PER AL MES D'AGOST DE 2024

Premi aquí per a accedir al document complet

Disposicions autonòmiques

caCatalà